ศิษย์เก่า - นักศึกษารุ่นที่ 2 – อบรม 5 เดือน หลักสูตรเรือสำราญและการโรงแรม