บุคลากร

เป้าหมาย

เป้าหมาย และภารกิจของเราคือ การอบรมให้ความรู้ ความเชี่ยวชาญด้าน เรือสำราญ และการโรงแรมแก่ผู้เข้าร่วมอบรม และเข้าศึกษา มอบประสบการณ์ที่ดี ที่พร้อมสำหรับทำงาน

มองไปข้างหน้า

เราจะมองไปข้างหน้า พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย มีการร่วมมือกับบริษัทชั้นนำด้านเรือสำราญและการโรงแรม เพื่ออนาคตที่ดีของผู้เข้ารับการฝึกอบรมกับเรา

บุคลากร / อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์คณิน คานิเยาว์ (อ.ริชชี่)

ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ
(English for Hospitality Hotel & Cruise)

ประวัติการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน
- จบการศึกษาระดับปริญญาโทเกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัย Greenwich ประเทศอังกฤษ
- สอนภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ไทย และการสอนการเขียนขั้นสูงสำหรับอาจารย์จีน
- เทคนิคการสอนและรูปแบบการเขียนทั้งเชิงวิชาการและการเขียนอิสระ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์ธัญรัสมิ์ ศักดิ์ธนาพงษ์ (อ.เอ๋)

ประจำภาควิชางานบริการแผนกแม่บ้าน
(Housekeeping Knowledge)

ประวัติการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน
- ปริญญาตรี สถาบันราชภัฏสวนดุสิต คณะครุศาสตร์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
- ทำงานบนเรือสำราญ Fred Olsen Cruise Lined ประเทศอังกฤษมีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 5 ปี

อาจารย์สราวุธ เจริญวงค์ (อ.เอส)

ประจำภาควิชาแผนกอาหารและเครื่องดื่ม
(Food and Beverage Knowledge)

ประวัติการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน
- จบการศึกษาปริญญาตรีจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษธุระกิจ พ.ศ 2548
- 2012-2014 Operation Manager at Kopitiam Restaurant Co.,Ltd.
- 2015-2016 Bar server on Celebrity Solstice at Celebrity X Cruises
- 2016-2017 Bar server on Celebrity Millennium at Celebrity X Cruises
- 2017-2018 Bar Server on Celebrity Silhouette at Celebrity X Cruises
- 2018-2019 Bartender on Celebrity Millennium at Celebrity X Cruises
- 2019-2020 Senior Bartender on Celebrity Millennium at Celebrity x Cruises  (Gap Pool for Assistant Beverage Operations Manager)

การสัมภาษณ์อาจารย์

สัมภาษณ์ อาจารย์คณิน คานิเยาว์ (อ.ริชชี่)

ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ (English for Hospitality Hotel & Cruise)

สัมภาษณ์ อาจารย์ธัญรัสมิ์ ศักดิ์ธนาพงษ์ (อ.เอ๋)

ประจำภาควิชางานบริการแผนกแม่บ้าน (Housekeeping Knowledge)

สัมภาษณ์ อาจารย์สราวุธ เจริญวงค์ (อ.เอส)

ประจำภาควิชาแผนกอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Knowledge)