หลักสูตร

หลักสูตรเรือสำราญที่เปิดสอน

รายละเอียดหลักสูตรต่าง ๆ ที่ P-Cruise เปิดสอน

icon fullcourse

Full Course - Cruise & Hotel (ระยะเวลา 5 เดือน)

หลักสูตรพร้อมทำงาน สำหรับผู้ที่ต้องการทำงานบนเรือสำราญ และโรงแรมชั้นนำ ได้รับสถานะเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยปทุมธานี รับวุฒิบัตร และใบผ่านการฝึกงานโรงแรม พร้อมสิทธิ์ประโยชน์มากมาย

ดูรายละเอียดหลักสูตร  »
mou certificate
icon fb

Food & Beverage Course (75 ชั่วโมง)

หลักสูตรอบรมงานบริการสำหรับแผนกอาหาร และเครื่องดื่ม สำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการพัฒนาศักยภาพงานบริการ Bar Service, Wine Service, Restaurant Service และ Barista Service จบหลักสูตรรับใบประกาศนียบัตร มีอุปกรณ์การเรียนฟรี

ดูรายละเอียดหลักสูตร  »
restaurant class
icon english

English for Hotel & Cruise Course (80 ชั่วโมง)

หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม และเรือสำราญ สำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษา สำหรับงานบริการโรงแรม และเรือสำราญ จบหลักสูตรรับใบประกาศนียบัตร มีอุปกรณ์การเรียนฟรี

ดูรายละเอียดหลักสูตร  »
english
icon housekeeping

Housekeeping Course (30 ชั่วโมง)

หลักสูตรอบรมงานบริการแผนกแม่บ้าน สำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการพัฒนาศักยภาพด้านงานบริการแม่บ้าน  จบหลักสูตรรับใบประกาศนียบัตร มีอุปกรณ์การเรียนฟรี

ดูรายละเอียดหลักสูตร  »
housekeeping