ข่าวสารและบทความ

มหาวิทยาลัยปทุมธานี ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU ) กับพี่ต่ายบาเฮีย​ HR. Fred​ Olsen​ Cruise​ Lines

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยปทุมธานี สาขาวิชาเรือสำราญและการโรงแรม กับ พี่ต่ายบาเฮีย​ HR. Fred​ Olsen​ Cruise​ Lines บริษัท จัดหางาน บาเฮีย (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะร่วมมือกันสนับสนุน การศึกษา ดูงาน การฝึกอบรม และการฝึกประสบการณ์ด้านวิชาชีพ การทำงานบนเรือสำราญระดับโลก​ โดยมี คณะครูอาจารย์พร้อมนักศึกษาสาขาวิชาเรือสำราญและการโรงแรม เข้าร่วมในพิธีการลงนามในครั้งนี้ด้วย

แชร์โพสต์นี้