ข่าวสารและบทความ

มหาวิทยาลัยปทุมธานี ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU ) กับ CTI.Thailand

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง ผศ.ดร.นิธิมายืนยง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยปทุมธานี กับ คุณเถลิงโชค​ สีดา​ ผู้อำนวยการ​ CTI Thailand​ เมื่อวันเสา​ร์ที่​ 2 พฤศจิกายน​ 2562 สาขาวิชาเรือสำราญและการโรงแรม ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะร่วมมือกันสนับสนุน การศึกษา ดูงาน การฝึกอบรม และการฝึกประสบการณ์ด้านวิชาชีพ การทำงานบนเรือสำราญระดับโลก​ โดยมีกัปตันโอม ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ CTI Thailand มีคณะครูอาจารย์พร้อมนักศึกษารุ่นที่ 4 และรุ่นที่ 6 เข้าร่วมในพิธีการลงนามในครั้งนี้ด้วย

แชร์โพสต์นี้