ขอแสดงความยินดี 2 นศ. P-Cruise ได้ทำงานที่ โรงแรม SANDSMACAO เมืองมาเก๊า

ขอแสดงความยินดี 2 นศ. P-Cruise ได้ทำงานที่ โรงแรม SANDSMACAO เมืองมาเก๊า

ทาง P-Cruise ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ที่จบการศึกษา ในรุ่นที่ 2 ทั้ง2 ท่าน ที่ได้ทำงานในต่างประเทศ โดยได้ทำงานที่
โรงแรม SANDSMACAO เมืองมาเก๊า

ทำให้มีรายได้ที่ดี มีที่พัก และสวัสดิการ รายได้เริ่มต้น 4 หมื่นขึ้นไปต่อเดือน

การอบรมหลักสูตรนี้ไม่จำเป็นต้องลงเรือสำราญอย่างเดียว สามารถนำใบประกาศนียบัตร และใบผ่านงาน ไปสมัครคุณก็มีโอกาสมากกว่าคนอื่น

แชร์โพสต์นี้