ข่าวสารและบทความ

P-Cruise ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท ไอ.อี.โอ. จำกัด และ LOVE CARPE DIEM SOCIETY LIMITED

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทวิภาคีด้านการฝึกงานและทำงานต่างประเทศ
ของนักศึกษาหลักสูตรเรือสำราญ และการ​โรงแร​ม (P-Cruise)​
ระหว่างมหาวิทยาลัยปทุมธานีกับ บริษัท ไอ.อี.โอ. จำกัด และ LOVE CARPE DIEM SOCIETY LIMITED
ณ ห้องประชุมนิลุบลอาคาร 2 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยปทุมธานี วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2565

#จบมีงานทำสำหรับน้องๆที่สนใจไปฝึกงานและไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกกฎหมาย

แชร์โพสต์นี้