ศิษย์เก่า - นักศึกษารุ่นที่ 10 – อบรม 5 เดือน หลักสูตรเรือสำราญและการโรงแรม

ประมวลภาพกิจกรรม นักศึกษารุ่นที่ 10 | หลักสูตรเรือสำราญ