ศิษย์เก่า - นักศึกษารุ่นที่ 3 – อบรม 5 เดือน หลักสูตรเรือสำราญและการโรงแรม