ศิษย์เก่า - นักศึกษารุ่นที่ 6 – อบรม 5 เดือน หลักสูตรเรือสำราญและการโรงแรม