ศิษย์เก่า - นักศึกษารุ่นที่ 8 – อบรม 5 เดือน หลักสูตรเรือสำราญและการโรงแรม

ประมวลภาพ จบการศึกษา รุ่นที่ 8

สัมภาษณ์ นักศึกษา P-Cruise รุ่นที่ 8

สัมภาษณ์ นักศึกษา P-Cruise รุ่นที่ 8 นายวีรวัฒน์ ชิ้นรุ่งเรือง
ได้งาน โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์
สัมภาษณ์ นักศึกษา P-Cruise รุ่นที่ 8 น.ส.ศศิวิมล ศรีคำ (ศิ)
ได้งานที่ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน

ความทรงจำดีดีของพวกเรา P-Cruise รุ่น 8

ประมวลภาพกิจกรรม นักศึกษารุ่นที่ 8 | หลักสูตรเรือสำราญ