หลักสูตร

slider housekeeping

Housekeeping Course (30 ชั่วโมง)
งานบริการแผนกแม่บ้าน

icon housekeeping

หลักสูตรด้านงานแม่บ้านสำหรับเรือสำราญ เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพ งานบริการแม่บ้าน โดยอบรมกับวิทยากรที่ผ่านประสบการณ์การทำงานโรงแรม และเรือสำราญ การเรียนการสอนเน้นภาคปฏิบัติให้ผู้อบรมได้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติหน้าที่จัดการ ทำความสะอาด การจัดห้องพัก และเรียนรู้เทคนิค ความแตกต่าง ระหว่างงานโรงแรมและเรือสำราญ โดยมีหัวข้อการเรียนการสอน ดังนี้

เรียน 30 ชั่วโมง จบแล้วสัมภาษณ์งาน พร้อมทำงานที่ต่างประเทศทันที

(หากคุณสมบัติพร้อม และสอบสัมภาษณ์ผ่าน กับบริษัทที่ P-Cruise จัดหาไว้ให้)

หัวข้อในการสอน / อบรม

ระยะเวลาของหลักสูตร

สิ่งที่จะได้รับ

ค่าใช้จ่าย

Housekeeping CourseMost Popular฿15,000

housekeeping cover